...

Tab Menu E

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ မဂၤလာပါ . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ေအာင္လံသုခိတာမွ လွိဳက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏ . . .။ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Friday, February 11, 2011

ကုသိနာရံုဘုရားအလွဴခံဖိတ္ၾကားလႊာ

  ၁၀.၂.၂၀၁၁ ရက္ေန႕က ေအာင္လံသုခိတာေမးလ္ ထံသုိ႕ ဦးေဌး၀င္း(ေအာင္ျမင္ကြန္ျပဴတာ)မွ ေမးလ္တစ္ေစာင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေမးလ္မွာ ကုသိနာရံုဘုရား ျမတ္စြယ္ေတာ္တိုက္    
္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အလွဴခံဖိတ္ၾကားလႊာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္လံသုခိတာအသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ကုသိုလ္ပါ၀င္လိုက ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကေစရန္ ေဖာ္ျပႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။ 

       ေလးစားခင္မင္အပ္ပါေသာ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္သူ/ၿမိဳ႕နယ္သား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား ...

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာင္လံၿမိဳ႕၏ သမုိင္း၀င္ ကုသိနာ႐ံုေတာင္ေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည

္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကပင္ တည္းထားကိုးကြယ္ခဲ့ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဘုိး၊ ေဘး၊ ဘီ၊ ဘင

္ အဆက္ဆက္ကပင္ဆက္လက္မြန္းမံျပဳျပင္ ၊ ျပင္ဆင္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဘာသာ၊ သာသနာ အရွည္သျဖင့္ 

ဆက္လက္တည္တန္႔ ထြန္းကားတိုးတက္ေစရန္ သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ တတ္အားသမွ်

က်ဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။

သုိ႔ပါေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အျခားေစတီပုထိုးမ်ားနည္းတူ ျပျပဳင္မြမ္းမံမႈမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ျပဳျပင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ - ကုသိနာ႐ံုေတာင္ေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ 

ျပည္လမ္းနံေဘးတြင္ တည္ရွိပါေသာ္လည္း အ၀န္းအ၀ိုင္းပရ၀ုဏ္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ 

သာသနိကအေဆာက္အဦမ်ား မ်ားျပားျခင္း၊ ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးအခ်က္အျခာေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေစ်း၊ 

ေမာ္ေတာ္ဆိပ္၊ ကားဂိတ္တို႔ႏွင့္ အနည္းငယ္ကြာလွမ္းျခင္း၊ ရရွိေသာ အလွဴေငြ နည္းပါးျခင္း 

စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေဂါပကအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ရရွိေသာအလွဴေငြေပၚမူတည္၍ ကိစၥအ၀၀တြင္ 

မွ်တေအာင္ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုသိနာ႐ံုေတာင္ေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ 

ပရ၀ုဏ္တြင္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးသည္။
 
ထို႔အတြက္ ကုသိနာ႐ံုေတာင္ေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းအရိပ္အာ၀ါသကို ခိုလႈံ၍ မွီတင္း 

ေနထိုင္ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ( ဘုရားေစ်းဆိုင္တိုက္ခန္းေနသူမ်ား ) အေနျဖင့္လည္း 

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စုေပါင္းအလွဴဒါနျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေဂါပကအဖြဲ႕ထံ ႐ိုေသေလးစားစြာ 

တင္ျပခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။
 
သို႔ျဖင့္ ကုသိနာ႐ံုစြယ္ေတာ္တိုက္အတြင္းတြင္ ေႂကြျပားခင္းလွဴရန္အတြက္ ကုသိနာ႐ံုေစ်းဆိုင္တိုက္ခန္း 

မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္တကြ အနီးအနားရွိ ေစတနာရွင္မ်ားထံမွ ( 15-3-2010 ) ေန႔မွစတင္ကာ 

တစ္ပါတ္တစ္ႀကိမ္ တနဂၤေႏြေန႔ညေနတိုင္း အလွဴေငြေကာက္ခံစုေဆာင္းခဲ့ၿပီး၊ “ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္” 

တြင္ အပ္ႏွံစုေဆာင္းထားရွိခဲ့ရာ ၊ ( 30-1-2011 ) ေန႔အထိ စုစုေပါင္း = 567499.63 က်ပ္ 

 ( ငါးသိန္းေျခာက္ေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ေလးရာကိုးဆယ္ကိုးက်ပ္ ၊ ေျခာက္ဆယ္သံုးျပားတိတိ

 ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေႂကြျပားခင္းလွဴျခင္းကို ယခုႏွစ္ တေပါင္းပြဲေတာ္အမွီ ခင္က်င္းလွဴဒါန္းရန္ 

သႏၷိဌာန္ခ်ထားပါသည္။
 
သို႔ပါေသာ္လည္း လက္ရွိစုေဆာင္းရရွိၿပီးေငြပမာဏမွာ ေႂကြျပားဖိုးကုန္က်ေငြ ျပည့္လုနီးပါးမွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း 

ဘိလပ္ေျမဖိုးကုန္က်မည့္ေငြႏွင့္ လုပ္အားခအတြက္ကုန္က်မည့္ေငြ လိုအပ္ေနပါေသးသျဖင့္ ၊ စကၤာပူေရာက္ 

ေအာင္လံသူ/ေအာင္လံသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် နည္းမ်ားမဆို 

ဒါနကုသိုလ္ပါ၀င္ေတာ္မူၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
 
ေႂကြျပားခင္းလွဴမည့္ဧရိယာမွာ 32 x 29 = 928 စတုရန္းေပ ျဖစ္ပါသည္။ ေႂကြျပားမွာ တစ္ေပပါတ္လည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ရန္ကုန္ေပါက္ေစ်းမွာ တစ္ခ်ပ္လွ်င္ ( 500.ks ) ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံလိုအပ္မည့္ 

ေငြပမာဏ ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ( 3 ) သိန္း က်ပ္ခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းၿပီးစီးသည့္အခါ စာရင္းရွင္းတမ္း 

တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ေအာင္လံၿမိဳ႕ “ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္” ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေငြစုစာအုပ္စာရင္းအမွတ္မွာ - JOINT 

B/SAVING ACCOUNT NO. 32-00075 ( U THEIN WIN + U HTAY MYINT + U HLA TUN THEIN ) 

 ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာရင္းမွ ယေန႔ ( 9-2-2011 ) ေန႔တြင္ ေႂကြျပား၀ယ္ရန္ ေငြ ( 5 ) သိန္း ထုတ္ယူခဲ့ပါသည္။

အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ သိရွိေမးျမန္းစံုစမ္းလိုသမွ်ကို ေအာက္ပါအက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံတြင္

စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ား …။

ေလးစားစြာျဖင့္ -
 
ကိုေဌးျမင့္ ( ေအာင္ျမင္ကြန္ပ်ဴတာ ၊ ကုသိနာ႐ံုဘုရားေစ်း )
 
ေအာင္လံၿမိဳ႕။ ဖုန္း - 95 69 200278 95 9 5330808

( 1 ) ကိုေဌးျမင့္ - 95 69 200278 

( ) ကိုလွထြန္းသိန္း ( ညီမွဴးအိမ္ ) – 95 69 200934 

( ) ဦးသိန္း၀င္း ( သိန္းကမၻာ ဆီခ်က္ေကာ္ရည္ ) - 95 9 201050 

( ) ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚစန္း ( ကုန္စံုဆိုင္ ) – 95 69 200695No comments:

Post a Comment

သုခိတာအတြက္ တစ္ခုခုေျပာခဲ့ပါ . . .

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဓါတ္ပံုမ်ား၊ ကဗ်ာ၊၀တၳဳ စာမူမ်ားကိုေပးပို႕လိုပါက aunglanthukhitar@gmail.com သို႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္ . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Website အညႊန္း . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥