...

Tab Menu E

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ မဂၤလာပါ . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ေအာင္လံသုခိတာမွ လွိဳက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏ . . .။ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Sunday, May 23, 2010

ေအာင္လံသမိုင္း ၄

                         ေအာင္လံၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမထဲေဒသ
   မိုးဖုန္းေျမထဲ(မိုးကုန္းေျမထဲ)ဟု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းအရာမွာ သိသာထင္ရွားခဲ့ေပၿပီ။ သမၻ၀ညီေနာင္တို႕၏ ဥဒါန္းစကားကို အစြဲျပဳၿပီး မိုးဖုန္းေျမထဲဟု ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း မိုးကုန္းရြာသည္ ယခုတုိင္ထင္ရွားရွိေနေသးေၾကာင္း ဤေနရာ၌ အခ်ိဳ႕ယူဆထားၾကသည္မွာ ေျမထဲမွ အာလံ၊ အာလံမွ ေအာင္လံ ဟုကူးေျပာင္းလာခဲ့ေၾကာင္း အလြယ္လက္ခံထားသည္မ်ား ရွိေနပါ၏။ အဆိုပါယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဖြယ္ရာမ်ားရွိေနပါသည္။
   မိမိတို႕ ၾကားဖူး၊ ဖတ္ဖူး၊ မွတ္သားဖူးခဲ့သည္မွာ..ယခင္ေျမထဲၿမိဳ႕၏ တည္ရာသည္ ယခုေအာင္လံၿမိဳ႕၏ ေနရာတြင္မဟုတ္ေပ။ ေျမထဲၿမိဳ႕သည္ ေၾကးနီေခ်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေပသည္။ ယခုေအာင္လံၿမိဳ႕ သည္ ေၾကးနီေခ်ာင္း၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေပသည္။
   သမုိင္းႏွင့္ခ်ီ၍ေျပာရပါလွ်င္ သကၠရာဇ္(၁၈၂၆)တြင္ ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ျဖစ္ရာ ရခိုင္ႏွင့္တနသာၤရီ ေဒသကို ဆံုးရွံုးခဲ့ရ၏။ သကၠရာဇ္(၁၈၅၂)တြင္ ဒုတိယစစ္ျဖစ္ရာ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမထဲၿမိဳ႕အထိ ဆံုးရွုံးခဲ့ရ၏။ ထုိေျမထဲၿမိဳ႕ကို တက္ေရာက္သိမ္းယူ ခဲ့ေသာစစ္ဗိုလ္မွာ ေမဂ်ာအက္ဒြပ္အာလံျဖစ္သည္။
   ဆိုရပါလွ်င္ ထုိအဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္က သိမ္းယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမထဲစင္စစ္က အာလံျဖစ္ခဲ့သည္ဟုလည္းေကာင္း ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္အာလံကပင္ ေျမထဲၿမိဳ႕ကို သူ႕အမည္နာမျဖင့္ အာလံဟု ေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚေစခဲ့သည္ဟုလည္းေကာင္း ယူဆထားတတ္သည္မ်ား ရွိေနပါသည္။
   အမွန္က ထိုသို႕မဟုတ္ေပ။ အဂၤလိပ္တက္လာေသာအခါ မ်ိဴးခ်စ္ေျမထဲသားအခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာမင္းပိုင္ နက္ျဖစ္ေသာ မလြန္ၿမိဳ႕သို႕ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသည္။ ေျမထဲၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးပမာက်န္ရစ္ခဲ့ရရွာ၏။ အုပ္ခ်ဴပ္မွုအေျပာင္းအလဲ၀ယ္ ဖရိုဖရဲသို႕စုိက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ခိုးမွု၊ တုိက္မွု၊ အၾကမ္းဖက္မွုမ်ား ေပၚေပါက္ လာ ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရြ႕လိုက္ပါႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ လက္က်န္ေျမထဲသားတို႕သည္ ေၾကးနီေခ်ာင္းေတာင္ ဘက္ရွိ ေမဂ်ာအာလံ၏ တပ္စခန္းခ်ရာအနီးသို႕ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည္။
   စစ္တပ္ႏွင့္နီးကပ္ရာတြင္ေနသျဖင့္ ခိုးသားဓားျပ အႏၱရယ္ကင္းေ၀းခဲ့ရ၏။ တစ္စတစ္စႏွင့္ ႀကီးမားက်ယ္၀န္းလာေသာ ထိုရပ္ကြက္သစ္အား အာလံ၏တပ္ရင္းကို အစြဲျပဳ၍ အာလံဟုေခၚခဲ့ေၾကာင္း ၾကားနာခဲ့ရဖူးပါ၏။
   အသက္ရွစ္ဆယ္၀န္းက်င္ရွိ မိမိတုိ႕၏ အဘိုးအဘြား မိႀကီးမိေဒြးတုိ႕ထံမွ အာလံကိုသြားမလို႕ အာလံကျပန္လာတာ ဟူေသာ အသံုးအႏွုန္းကို ယေန႕တုိင္ၾကားေနရတတ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။
   ဆိုရပါလ်ွင္ ေျမထဲမွအာလံဟု ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ေျမထဲသည္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီးမွ အာလံဟု ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခ်င္ပါ၏။ ရာဇ၀င္လာ ေျမထဲသည္ ရာဇ၀င္ထဲမွာပင္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါ၏။
   သို႕ေသာ္ ဖေယာင္းတုိင္ခ်င္းမီးကူရာတြင္ ပထမမီးသည္ ပထမမီး၊ ဒုတိယမီးသည္ ဒုတိယမီးသာျဖစ္ေသာ္လည္း ပထမမီး၏ ေဟတုပစၥယသတၱိမူ မကင္းေခ်။ ထုိ႕အတူ ေျမထဲသည္ ေျမထဲ၊ အာလံသည္ အာလံျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမထဲ၏ ေဟတုပစၥယသတၱိမကင္းေၾကာင္း၀န္ခံရပါမည္။
   ေအာင္လံၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ဘိုးေဘးမ်ား အေျခတည္ခဲ့ရာ ေျမထဲၿမိဳ႕ကို အလြမ္းေျပ ရွုျမင္လိုပါလွ်င္ သစ္ပင္ေတာင္ယာတုိ႕ျဖင့္ မွိုင္းရည္မွုန္ျပစြာ တည္ရွိေနေသာ ေၾကးနီေခ်ာင္း၏ ကုန္းမို႕မို႕ကိုသာ ၾကည့္ရွုမွန္းဆအလြမ္းေတာ္ေျပရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အဆိုျပဳခ်င္ပါေတာ့၏။
   ထိုကုန္းမို႕မို႕ကို ျမင္တုိင္း လူသားခ်င္း ကြ်န္ျပဳခ်င္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရေသာ ရာဇ၀င္ထဲက ေျမထဲၿမိဳ႕ႀကီးကို သတိရလြမ္းဆြတ္မွုမ်ားႏွင့္အတူ ဆိုးရြားေသာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဆိုး၏ အႏၱရယ္ကို အစဥ္သတိျပဳေနသင့္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ ဆႏၵျပဳပါေတာ့သည္။ 

No comments:

Post a Comment

သုခိတာအတြက္ တစ္ခုခုေျပာခဲ့ပါ . . .

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဓါတ္ပံုမ်ား၊ ကဗ်ာ၊၀တၳဳ စာမူမ်ားကိုေပးပို႕လိုပါက aunglanthukhitar@gmail.com သို႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္ . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Website အညႊန္း . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥