...

Tab Menu E

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ မဂၤလာပါ . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ေအာင္လံသုခိတာမွ လွိဳက္လွဲစြာႀကိဳဆိုပါ၏ . . .။ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Wednesday, May 5, 2010

ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ စခန္းသာေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း


စခန္းသာေက်ာင္းတုိက္အစ


   ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရးတို႕တြင္ စံတင္ေလာက္သည့္ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။
   ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားမွအစ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၊ ရက္ကြက္ေက်းရြာအသီးသီး လူေနလုပ္စုေဒသ အသီးသီးတို႕၌ ဘာသာ၊သာသနာထြန္းကားမွုျပယုဂ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္၊ ရပ္ကြက္အလိုက္၊ ေက်းရြာအလိုက္၊လူေနအုပ္စုအလုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၾကၿပီး ပူေဇာ္ ကိုးကြယ္ ၾကသည့္ အေလ့အထမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဴးတို႕၏ ဘာသာေရးအစဥ္အလာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
   ထိုကဲ့သို႕ေသာဘာသာေရးအစဥ္အလာမ်ားအား ဆက္ခံထိန္းသိမ္းသမွု ျပဳလုပ္ၾကသည္မ်ားအနက္ ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ စက္ရံုတုိးခ်ဲ႕ကြက္သစ္မွ "ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသင္ဗုဒၶဘာသာအေျခခံပညာ မူလတန္း ေက်ာင္း"ျဖစ္သည့္ "စခန္းသာေက်ာင္းတုိက္" သည္လည္း တစ္ေက်ာင္းအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။
ရပ္ကြက္အတြင္း၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ကိုးကြယ္ရန္ စုေပါင္းညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၾကသည့္အခ်ိန္၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ရဟန္းအမႀကီး ေဒၚညီမမွ ေျမေနရာ(၄) ဧကအား ၀ယ္ယူၿပီး၊ ေျမစုိက္ေက်ာင္းေဆာင္(၅)ပင္(၄)ပင္၊ ၀ါးထရံကာ၊ သကၠယ္မိုးေက်ာင္းေဆာင ္သစ္တစ္ေဆာင္ အား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား"စခန္းသာေက်ာင္း"ဟူ၍ အမည္ေပး ေခၚေ၀ၚ ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ဦးစကၠိႏၵျဖစ္ပါသည္။
   ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၅)ရက္တြင္ ရပ္ကြက္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားရွိၾကမည့္ ရပ္မိ၊ရပ္ဘမ်ားအားဖိတ္ၾကားလ်က္ "ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္စာသင္ေၾကာင္း" ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ညွိႏွိုင္းေဆြေႏြးခဲ့ပါသည္။ညွိႏွိုင္းေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ ရာသို႕တင္ျပရာ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ သဃနာယကဆရာေတာ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္မွုကိုခံယူလွ်က္ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွု တည္ေဆာက ္ ေရးအဖြဲ႕၏ ပညာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌"ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း"မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္မွု ျပဳခဲ့ပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႕လမ္းညႊန္မွုျဖင့္ စခန္းသာေက်ာင္းတုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံပညာ မူလတန္း ေက်ာင္း  စာတတ္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီကို အဖြဲ႕၀င္(၁၃)ဦးျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေမလ(၃၀) ရက္ေန႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
   စခန္းသာေက်ာင္းတုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ (၅)ခ်က္ျဖစ္သည့္..
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာမတတ္သူပေပ်ာက္ေရး
၂။ ကေလးသူငယ္တိုင္း မူလတန္းပညာ တတ္ေျမာက္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳေရး
၃။ ကေလးသူငယ္တုိင္း ဘာသာတရားကိုင္းရွိုင္းမွုရွိလာေစေရး
၄။ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုထိန္းသိမ္းေရး
၅။ မိဘမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ကေလးသူငယ္မ်ား မူလတန္းပညာသင္ၾကားႏုိင္ၿပီး   
    ေလလြင့္မွုနည္းပါး၍စာရိတၱေကာင္းမြန္ေရး -  ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္(၅)ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၇)ရက္ေန႕တြင္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား(၃၅)ေယာက္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
    ႏုိင္ငံေတာ္၏ စာမတက္သူပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ဗုဒၶဘာသာအေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္းမ်ားစီမံခ်က္အရ ေအာင္လံၿမိဳ႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း မ်ားအျဖစ္ လယ္ျပင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေအာင္သိဒိၶဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေဇာင္ျခမ္းေတာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဆာပါဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အစရွိသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၁၈) ေက်ာင္းကို တၿပိဳင္တည္းဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း စခန္းသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ဗုဒၶဘာ
သာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္းသာလွ်င္ ထူးျခားစြာ တည္တံ့က်န္ရွိေနပါသည္။
                                    ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္စအေျခအေန
   စခန္းသာေက်ာင္းတုိက္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့
စဥ္က ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား(၃၅)ေယာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပင္ပမွ အၿငိမ္းစားေက်ာင္းဆရာ(၁)ဦးအား တစ္လ လွ်င္(၃၀၀)က်ပ္ျဖင့္ ငွါးရမ္းၿပီး လုပ္အားေပး ေစတနာ ဆရာမ(၂)ဦးျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။
   ေက်ာင္းသူ၊ ေက်င္းသားကေလးငယ္မ်ား၏ ေန႕စဥ္နံနက္စာႏွင့္ မိဘမဲ့ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ညစာအတြက္ ဆရာေတာ္ဦးစကၠိႏၵကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ၿပီးရပ္ကြက္အတြင္း လွည့္လည္
ဆြမ္းခံျခင္း၊ ေစတနာရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား နံနက္စာႏွင့္ ညစာမ်ား ေကြ်းေမြးခဲ့ပါသည္။
  
   အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးေရႊႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္တို႕(၃)ဦးပါ၀င္သည့္ အလွဴေငြႏွင့္ရံပံုေငြရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ ငယ္တစ္ဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါသည္။
                   ေက်ာင္းႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္
   ၁၉၉၃-ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္ကုန္ဆံုး၍ ၁၉၉၄-၉၅ခု ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မူလက ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား(၃၅)ေယာက္ရွိခဲ့ရာမွ(၈၂)ေယာက္ အထိတိုးတက္မ်ားျပားလာ ခဲ့ပါသည္။ ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္လလွ်င္သံုးရာျဖင့္ ငွါးရမ္းထားသည့္ အၿငိမ္းစားေက်ာင္း ဆရာတစ္ဦး လုပ္အားေပးေစတနာဆရာမ(၆)ဦးတို႕၏အကူအညီျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအားဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
   ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ာ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ကိုမူ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဌာန ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ၾကည့္ရွုကုသေပးၿပီး ဆရာ၀န္ေဒါက္တာဦးျမင့္သိန္း၊ သူနာျပဳဆရာမ ႀကီး (စစၥတာ)ေဒၚအမာၾကည္တုိ႕မွလည္း အခမဲ့ေဆး၀ါးမ်ားကုသေပးပါသည္။
   သူနာျပဳဆရာမႀကီး (စစၥတာ)ေဒၚအမာၾကည္သည္ ေန႕ညအခ်ိန္အခါမေရြး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေစတနာ
သဒၵါတရားထက္သန္စြာျဖင့္မြန္ျမတ္သည့္ ဇီ၀ိတအလွဴဒါနကုသုိလ္တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။
                                         အလွဴရွင္မ်ား
   ၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႕တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းမွ ဆန္မ်ား၊ ေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းစာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္၊ ခဲတံ အစရွိသည့္ စာေရးကိရိယာမ်ား၊ သင္ၾကားမွု အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
   ၂၀၀၁-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ေန႕တြင္ မင္းဘူးခရိုင္ ေအးခ်မ္းသာရာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္ေမာင္၀င္းမွ အလွဴေငြ ၆၀၀၀ိ/-(က်ပ္ေျခာက္ေထာင္)တိတကိုလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
   ၂၀၀၁-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၀)ရက္ေန႕ နံနက္(၈)နာရီတြင္ မေကြးတိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ၊ ေက်ာင္း၀တ္စံု(၇၈)စံု လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
         သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း)မ်ိဴးညြန္႕၏နယ္လွည့္ခရီးစဥ္
   ၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွုတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ိဴးညြန္႕၏နယ္လွည့္ခရီးစဥ္တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕ စခန္းသာေက်ာင္းတုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းအား ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးၿပီး၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူခြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။
   ၄င္းပံ့ပိုးမွ ုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ၊ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သျဖင့္၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ားအား အစဥ္ေျပစြာ ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။       ။
                                                                                      
                                                                                                     စာတည္းအဖြဲ႕

No comments:

Post a Comment

သုခိတာအတြက္ တစ္ခုခုေျပာခဲ့ပါ . . .

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဓါတ္ပံုမ်ား၊ ကဗ်ာ၊၀တၳဳ စာမူမ်ားကိုေပးပို႕လိုပါက aunglanthukhitar@gmail.com သို႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါတယ္ . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Website အညႊန္း . . . ♥ ♥ ♥ ♥ ♥